Udruga: Tim za palijativnu skrb, Dom zdravlja Centar


Osnovni podaci


Naziv: Tim za palijativnu skrb, Dom zdravlja Centar
Adresa: Av.Većeslava Holjevca 22
Telefon: 0992671836 O992671682
E-mail: majamarijabu@gmail.com
Internetske stranice:
Odgovorna osoba: Marija Budigam Škvorc, dr.med
Osnovna djelatnost: medicinska

Dežurni telefon:

0992671836 O992671682
Kontakt osoba: sr Ljiljana Hoić

Ostale usluge:
Nema dodatnih usluga


Usluge


Medicinska pomoć
  posjet liječnika
  posjet medicinske sestre

Psihološka pomoć
  psihološka potpora

Žalovanje
  pomoć u žalovanju

Savjetovalište
  za članove obitelji
  za palijativne bolesnike

Područja djelovanja u gradu Zagrebu


  Cijeli grad Zagreb


Dragi korisnici


Kako bismo Vam što prije mogli pomoći molimo da ispunite ovaj obrazac...

Ime
Prezime
Kontakt telefon


NASTAVITE S PRIJAVOM

Telefon   ...ili nas nazovite: 091/4841-048

Partneri projekta
Zdravstvena njega zg logo ofs logo