O palijativnoj srbi


Tratinčica
 


Komunikacija u palijativnoj skrbi


Komunikacija je jedan od najvažnijih preduvjeta za kvalitetnu palijativnu skrb


Dobra komunikacija:


  • poboljšava skrb za pacijenta
  • čini bolesnika zadovoljnijim sa zdravstvenom skrbi
  • može djelovati kao terapija
  • stvara pozitivnu i bolju radnu atmosferu među pružateljima skrbi

Komunikacija je važna između:


  • Bolesnika i zdravstvenih radnika (i ostali uključeni u skrb)
  • Obitelji i zdravstvenih radnika (i ostali)
  • Bolesnika i članova obitelji
  • Zdravstvenih radnika i drugih službi uključenih u skrb

Letci

Dragi korisnici


Kako bismo Vam što prije mogli pomoći molimo da ispunite ovaj obrazac...

Ime
Prezime
Kontakt telefon


NASTAVITE S PRIJAVOM

Telefon   ...ili nas nazovite: 091/4841-048

Partneri projekta
Zdravstvena njega zg logo ofs logo